Эрхэм зорилго

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь салбарын бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэх замаар Мал аж ахуй, газар тариалан, худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний цэг салбарыг орон нутагт хөгжүүлэх, салбарын эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрийг түүхий эдээр, хүн амыг аюулгүй хүнсээр хангахад оршино