Төсөл, Хөтөлбөрүүд

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр энд дарж үзнэ үү.
“Ус” үндэсний хөтөлбөр энд дарж үзнэ үү.
“Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөр энд дарж үзнэ үү.
“Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр” энд дарж үзнэ үү.
“2009-2010 оны өвөл, хавар тохиолдсон зудын улмаас амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан зарим малчин өрхийг малжуулах түр журам” энд дарж үзнэ үү.