Журам

“ХОНЬ, ТЭМЭЭНИЙ НООС БЭЛТГЭЖ, ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРТ ТУШААСАН ХОРШООНЫ ГИШҮҮН МАЛЧИН, МАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДЭД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ” энд дарж үзнэ үү.
“ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ” энд дарж үзнэ үү.
“МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШАГНАЛ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ, ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЯАМНЫ ШАГНАЛ “ЖУУХ БИЧИГ”-ЭЭР ШАГНАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДСЭН энд дарж үзнэ үү.