Улсын Их Хурлын тогтоол

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ -ын 29-р тогтоол энд дарна уу.
“Монгол мал” хөтөлбөр энд дарна уу.
“Ус” үндэсний хөтөлбөр энд дарна уу.
“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого” энд дарна уу.
“Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого” энд дарна уу.