Засгийн газрын тогтоол

Хөдөө Аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 292 дугаар тогтоол энд дарна уу.
“Малын гоц халдварт өвчний оношийг баталгаажуулах, хорио цээр, хязгаарлалтын бүс тогтоох, уг бүсэд үйл ажиллагаа явуулах журам” энд дарна уу.