Сул орон тооны зар

Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,