2015 ОНЫ ХОНЬ, ТЭМЭЭНИЙ НООСНЫ УРАМШУУЛАЛЫН ТАЛААР

2015 ОНЫ ХОНЬ, ТЭМЭЭНИЙ НООСНЫ УРАМШУУЛАЛЫН ТАЛААР

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 122 дугаар тогтоолын дагуу хонь, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий иргэдэд урамшуулал олгох ажлын хүрээнд манай аймгийн 17 сумын 4468 өрхийн 923,8 тн хонь, тэмээний ноосны материалыг Мал хамгаалах санд хүргүүллээ.

Түгээх