• Home »
  • Үйлдвэрлэл »
  • “НООЛУУР, НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ
“НООЛУУР, НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ

“НООЛУУР, НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн Засгийн Газрын 126 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гуравны нэгтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөр зориулж 68,8 ( жаран найман сая найман зуун мянган )сая хүртэлх ам.долларын зээлийг олгох шийдвэр гарсан.
Өнөөдрийн байдлаар төслийн зээлд хамрагдахаар нийт 79  аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэдийн  төсөл Голомт банкин дээр байгаагаас  банкны зээлийн хорооны хурлаар орж батлагдсан 40 төсөл батлагдаж,  нийт санхүүжилтын 70  хувийг олгоод байна.

Улаанбаатар хотод 39 аж ахуй нэгж, иргэд Орхон аймагт 1 аж ахуй нэгж төслийн санхүүжилтээс зээл аван үйл ажиллагаа явуулж байна.

Түгээх