5 ИХЭР ИШИГ МЭНДЭЛЖЭЭ.

5 ИХЭР ИШИГ МЭНДЭЛЖЭЭ.

Ховд аймгийн Үенч сумын Цагаан түнгэ багийн малчин Д.Отгонбаярын хотонд 5 ихэр ишиг мэндэлж эзэн малчнаа болон нутаг олноо баярлууллаа.
Эх, төл нь эрүүл саруул бойжиж байна.
1

2

3

Түгээх