Мал эмнэлгийн хэлтсийн зорилт

Мал амьтдын элдэв халдварт өвчнийг оношлох, эмчлэх, сэргийлэх, зах зээлийн нөхцөлд өрсөлдөх чадвартай, эдийн засгийн үр ашигтай салбар байх нөхцлийг бүрдүүлж хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангахад гол зорилго оршино.